IzdvajamoKonkursi

Za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2024. godini 100.000 KM

​Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje  Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2024. godini prema kojem će biti sufinansirana učešća na naučnim skupovima u inostranstvu i učešća u naučnoistraživačkim programima Evropske unije, ukupne vrijednosti 100.000 KM.

Kad je riječ o učestvovanju na naučnim skupovima u inostranstvu, prijavu na konkurs zajednički podnose kandidat i naučnoistraživačka organizacija u kojoj je kandidat zaposlen ili studira, a naučnoistraživačka organizacija mora biti upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu. Ako jedan naučni rad ima više autora, finansijsku podršku Ministarstva za učešće na naučnom skupu može dobiti samo jedan kandidat. Autori između sebe biraju predstavnika koji će konkurisati za sredstva Ministarstva.

Ministarstvo za učešće u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i razvoj finansijski podržava pripremne aktivnosti na izradi projektnih prijedloga i odobrene projekte, pri čemu se prvenstveno pruža podrška prijavama za program Horizont Evropa i koordinatorima koji u prethodnom periodu nisu finansijski podržani.

Obrasci za konkurs mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, a prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Ministarstva ili na centralni protokol Vlade Republike Srpske.

Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 31.10.2024. godine.

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje  Republike Srpske