IzdvajamoStipendije

Fondacija “GRANOFF” dodjeljuje stipendije

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim i samofinansirajućim studentima I i II ciklusa studija

Cilj Fondacije “GRANOFF” je podrška obrazovanju mladih, talentovanih i vrijednih studenata kroz njihovo školovanje a sve u svrhu stvaranja obrazovanih mladih ljudi koji će svojim radom i zalaganjem stvoriti uslove za ostvarivanje vlastitih ciljeva, a time doprinijeti cjelokupnom društvu.

Stipendije su namijenjene za studente prvog i drugog ciklusa studija akreditovanih državnih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Upravni odbor Fondacije “GRANOFF” upisane u Registar fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem 220. knjiga I registra, dana 17.02.2020. godine, rješenjem broj: 03-04-1-173/20, na osnovu člana 13. Statuta Fondacije “GRANOFF”, dana 10.05.2024. godine, raspisuje:

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim/samofinansirajućim studentima I i II ciklusa studija

Pažljivo pročitajte smjernice za prijavu i pravovremeno dostavite traženu dokumentaciju. Rok za prijavu je 20 (slovima: dvadeset ) dana od dana objave konkursa stoga vas pozivaju da ne propustite priliku da se prijavite i budete dio stipendijske zajednice a tu su da vam pomognu da ostvarite svoje ciljeve.

Sve detaljne informacije o konkursu možete pročitati na linku: https://granoff.it/ba/konkurs.html.

Pravo na podnošenje prijave po ovom konkursu može dobiti student koji ispunjava sljedeće uslove:

  • Državljanin/ka Bosne i Hercegovine
  • Redovni/samofinansirajući student akreditovanih državnih fakulteta u Bosni i Hercegovini
  • Nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za školovanje od nekog drugog pravnog lica
  • Da u trenutku prijave na konkurs ne obnavlja godinu studija

Prijave sa potpunom pratećom dokumentacijom dostaviti u traženom roku:

  • Na e-mail adresu fondacijagranoff@granoff.de ili
  • Na adresu Fondacije Granoff – Ulica Hiseta br.6, 71000 Sarajevo, BiH u koverti preporučenom poštom, sa naznakom Prijava na konkurs

Za sve dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila: fondacijagranoff@granoff.de ili pozivom na broj telefona: + 387 33 844 502

Raduju se vašim prijavama i nadaju se da ćete zajedno graditi bolju budućnost.

Preuzeto sa: hocu.ba