IzdvajamoOstalo

Raspisan Javni poziv za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske u 2024. godini

​Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisalo je Javni poziv za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske u 2024. godini. 

Pravo polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske imaju kandidati koji ispunjavaju uslove prema članu 43. Zakona o turizmu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 45/17, 16/23) i to da je kandidat:

1) državljanin Republike, odnosno BiH, odnosno strani državljanin koji ima prijavljen privremen boravak u BiH,

2) ima najmanje završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i

3) aktivno poznaje najmanje jedan strani jezik.

Sve informacije o načinima prijave, polaganju i rokovima navedeni su u tekstu Javnog poziva, koji se nalazi u prilogu stranice i na sajtu Ministarstva trgovine i turizma u sekciji „Polaganje ispita za turističkog vodiča“.

U navedenoj sekciji dostupna su i ispitna pitanja za pripremu kandidata za polaganje.

Javni konkurs-turistički vodiči 2024

Preuzeto sa: Ministarstvo trgovine i turizma