IzdvajamoStudenti

Erazmus+ program razmjene na Univerzitetu Pariz Nanter

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci za boravak na Univerzitetu Pariz Nanter.

Dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci, u terminu od 1. septembra 2024. do 13. januara 2025. godine.

Razmjena se mora realizovati tokom zimskog semestra akademske 2024/25. godine.

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850 evra za troškove života i do 275 evra za putne troškove.

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom. 

Aplikanti: 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Banjoj Luci iz oblasti filoloških nauka.

Potrebna dokumentacija (na srpskom jeziku): 

  1. biografija, 
  2. motivaciono pismo, 
  3. potvrda o prosječnoj ocjeni (studenti drugog ciklusa treba da dostave potvrde o prosječnoj ocjeni sa oba ciklusa),
  4. dokaz o poznavanju francuskog ili italijanskog jezika (minimalno A2 nivo). 

Prijava:

Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na elektronsku adresu Nataše Vučenović, koordinatorke za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (natasa.vucenovic@flf.unibl.org).

Postupak odabira: 

Po završetku konkursa, Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava, te odlučiti o selekciji kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus+ programa.

Konkurs je otvoren sedam (7) dana od datuma objavljivanja na internetskim stranicama Filološkog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 1. maj 2024. godine do 16 časova.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci