IzdvajamoKonkursi

Objavljen Javni konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja za akademsku 2023/24. godinu

​Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske objavilo je danas Javni konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja za akademsku 2023/24. godinu.

Konkurs je raspisan za odlazak redovnih studenata sa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske radi studiranja ili obavljanja stručne studentske prakse u inostranstvu.

Putem konkursa sufinansira se i odlazak akademskog osoblja sa javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske u inostranstvo radi obrazovnog ili naučnoistraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na visokoškolskim ustanovama ili naučnoistraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u inostranstvu.

Na konkurs se mogu prijaviti i studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi studiranja ili obavljanja stručne studentske prakse na javnim visokoškolskim ustanovama ili naučnoistraživačkim ustanovama, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj.

Putem konkursa sufinansira se i dolazak akademskog osoblja sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi obrazovnog ili naučnoistraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na javnim visokoškolskim ustanovama ili naučnoistraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj.

Konkurs je otvoren do 24aprila ove godine.

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje