IzdvajamoStudenti

Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata na Tehničkom univerzitetu u Kelnu

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog ciklusa studija za odlazak na razmjenu na Tehnički univerzitet u Kelnu.

Dostupne su tri (3) stipendije za studente prvog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci. 

Razmjena se mora realizovati u zimskom semestru akademske 2024/25. godine.

Iznos stipendije:
•    Mjesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za troškove života);
•    Putni troškovi do iznosa od 360 evra;
•    Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Aplikanti: 
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta sa studijskog programa Mehatronika.

Potrebna dokumentacija:
1.    Kopija pasoša;
2.    CV u Europass formatu;
3.    Prijedlog Ugovora o učenju;
4.    Prepis ocjena na engleskom jeziku;
5.    Motivaciono pismo;
6.    Dokaz o poznavanju njemačkog ili engleskog jezika – (B2 nivo). 

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja – doc. dr Milovan Kotur.

 PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja, elektronskom poštom na e-adresu:  milovan.kotur@mf.unibl.org  (sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena – TH Keln).

Rok za dostavljanje dokumentacije je 1. april 2024. godine do 9 časova, a proces nominacije mora biti završen do 10. aprila tekuće godine.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu i fakultetu:
https://www.th-koeln.de/en/automotive-systems-and-production/faculty-of-automotive-systems-and-production_6818.php
•    informacije za studente u dolasku na TH Keln:
https://www.th-koeln.de/en/automotive-systems-and-production/incoming_53323.php

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Po završetku konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za odlaznu razmjenu sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava. 
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci