IzdvajamoStudenti

Erazmus+ poziv za razmjenu studenata na Univerzitetu u Kaselu

U okviru Erazmus+ programa raspisuje se poziv za razmjenu studenata između Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) i Univerziteta u Kaselu iz Njemačke.

Dostupne su dvije stipendije za studente prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija Poljoprivrednog fakulteta u zimskom semestru akademske 2024/2025. godine.

Semestar traje od 1. oktobra 2024. do 31. marta 2025. godine, a predavanja od 14. oktobra 2024. do 14. februara 2025. godine. Studenti mogu da borave i kraći period, i to od pet do trideset dana, ali se to mora unaprijed dogovoriti. Studenti koji će tokom razmjene pohađati nastavu moraju boraviti čitav semestar.

Studenti koji rade završni rad, master tezu ili disertaciju borave u dogovoru sa mentorima Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Kaselu.

Studentima je dostupna stipendija u iznosu od 800 evra mjesečno, te  275 evra za troškove prevoza.

Potrebna dokumentacija za prijavu studenata je:

  1. Popunjena prijava – Obrazac 2 (možete preuzeti ovdje);
  2. Biografija – CV;
  3. Potvrda o prosječnoj ocjeni sa prvog i drugog ciklusa studija;
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

 Prijave sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na erasmus@agro.unibl.org ili predati lično na protokol Poljoprivrednog fakulteta (u tom slučaju na naznačenu adresu elektronske pošte poslati isti dan kratku poruku da je prijava predata u pisanoj formi).

Više informacija o instituciji domaćinu je na linku.

Rok za prijavu je 29. mart 2024. godine.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci