Molson Coors Business Academy

Kompanija Molson Coors, jedan od svjetskih lidera u oblasti pivarske industrije, zajedno sa CERK-om organizuju Molson Coors Business Academy. Akademija je savršen način da 2020. godinu završite sa vještinama potrebnim za realizaciju vaše poslovne ideje iz snova.

Nastava na Molson Coors Business Academy realizuje se kroz niz praktičnih radionica. Teme koje radioncie pokrivaju su:

  • Put do uspjeha – kako razviti uspješnu poslovnu strategiju koristeći CANVAS model?
  • Cost management – upravljanje troškovima i budžetom kao kamen temeljac svakog uspješnog projekta i poslovnog poduhvata.
  • Kako reagovati na „novo normalno“ u praksi – iskustvo brendova Molson Coors grupacije.

PREDAVAČI

Predavači na Molson Coors Business Academy su stručnjaci sa domaćim i međunarodnim iskustvom, kako u poslovnom, tako i u akademskom svijetu. Ovo su naši predavači:

Vladimir Rosić, Senior Marketing Manager BH, Molson Coors BH

Mr. sci. Anes Hrnjić

Anes trenutno radi kao rukovodilac Centra za karijeru studenata, te takođe vodi projekat CEO u oblasti preduzetništva mladih. U akademskom je zvanju višeg asistenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Projekt CEO je najveći regionalni, obrazovni program za razvoj karijere mladih sa prepoznatljivom konferencijom kao središnjim događajem.
Anes je takođe član organizacionog odbora glavnog nacionalnog poslovnog događaja Ekonomskog foruma BiH. Diplomirao je poslovnu administraciju u SAD-u 2011. godine, magistrirao menadžment u Sarajevu 2013. i trenutno je doktorskom studiju u oblasti poslovnog menadžmenta.

Andrea Đerman, Client Experience Manager za Bliski Istok i Indiju, Meltwater, Dubai, UAE

Anja Rajak, MSc

Viši asistent na Fakuletu poslovne ekonomije Bijelјina, UIS. Osnovne studije je završila na FPE Bijelјina 2012. godine kao student generacije, a master program Računovodstvo i finansije na University of Greenwich u Londonu kao Chevening stipendista britanskog Ministarstva spolјnih poslova. Anja je interni revizor za QMS ISO 9001:2015. Radila je kao projektni koordinator nakon što je provela preko 10 godina kao volonter i aktivista različitih nevladinih organizacija. Realizovala je veliki broj projekata i radionica sa mladima na temu omladinskog aktivizma, volonterizma, komunikacijskih vještina, timskog rada, religijskih sloboda i sloboda uvjerenja, a bila je i predavač na preduzetničkim obukama.

Suzana Stevanović, MA

Viši asistent na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Na Fakultetu izvodi vježbe iz predmeta: Poslovne finansije, Teorija i analiza bilansa, Finansijska tržišta, Međunarodno poslovno finansiranje i Monetarna ekonomija. Osnovne studije je završila 2009. godine na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina, UIS, kao student generacije. Master studije je završila na Fakultetu poslovne ekonomije, UIS, sa prosjekom 10,00. Trenutno je student treće godine doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Opštine Bijeljina i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Bila je učesnik na nekoliko projekata i autor je preko 15 radova iz svoje naučne oblasti.

PRIJAVE

Prijave na Molson Coors Business Academy otvorene su do.

Prijavljujete se klikom na ovaj link.

Preuzeto sa: CERK