EdukacijaIzdvajamo

Otvoren je poziv za Power Up Seminar za profesore i stručne saradnike

# Profesor/ica ste u nekoj od srednjih škola u BiH?

# Radite sa Vijećem/Savjetom učenika u nekoj od srednjih škola u BiH?

# Otvoreni ste za nove ideje, pristupe i iskustva?

# Spremni ste raditi na sebi i dodatno se usavršavati?

# Stečena znanja rado ćete primijeniti u praksi?

# Imate 23-35 godina?

Fondacija Schüler Helfen Leben i ove godine organizuje Power Up Seminar za profesore/ice i stručne saradnike/ce. Seminar je namijenjen profesorima/cama i stručnim saradnicima/cama koji direktno rade sa Vijećima/Savjetima učenika u nekoj od srednjih škola u Bosni i Hercegovini.  

Program obuke za profesore/ice i stručne saradnike/ce srednjih škola koji vode ili sarađuju s vijećem/savjetom učenika sastoji se od dvije faze i implementiraju ga iskusni treneri/ce iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step.  

Prva faza osmišljena je kao trodnevni treninga (8 sesija) i obuhvata kombinaciju programa Škole mišljenja uz elemente obuke iz programa društvene pravde.

Škola mišljenja je popularni program koji pomaže nastavnicima da u učionici razvijaju kritičko mišljenje kod učenika – obiluje primjerima i prilagođenim metodama koje su uokvirene znanjem o tome kako djeca uče i postavljeni u jasan okvir taksonomije Arthura Coste. Program obrazovanja za društvenu pravdu učesnicma pomaže da propitaju nejednakosti u obrazovanju, osvijeste identitete, preispitaju predrasude i stereotipe te pomogne da se o tome razgovara s učenicima.

Trening je metodički postavljen da učesnici tokom obuke rade na metodama, strategijama i tehnikama koje će primjenjivati u radu s vijećima/savjetima učenika u svojim školama.

Prvi dio obuke će se održati u periodu od 22.-24.03.2024. godine u Sarajevu.

Druga faza osmišljena je kao proces dodatnog učenja I primjene stečenog znanja i online mentorstva za učesnike obuke. U periodima od 05.-21.04. I 13.05.-07.06. učesnici će imati priliku kroz praktične zadatke, a uz mentorsku podršku trenera iskoristiti stečena znanja iz prve faze u svojim učionicama i sa vijećima/savjetima učesnika.

Učešće na seminaru je besplatno. Troškove prevoza, smještaja i ishrane tokom seminara snosi Fondacija SHL.

Prijavnicu možete popuniti ovdje najkasnije do četvrtka 14.03.2024. do 12:00h.

SHL tim će vršiti odabir učesnika na osnovu pristiglih prijavnica i svi prijavljeni/e će u petak 15.03.2024. biti obavješteni o statusu njihove prijave putem e-mail adrese koju navedu u prijavnici.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica, budite slobodni da nas kontaktirate na e-mail: srdjan@shl.ba

Preuzeto sa: SHL