Grantovi

Otvoren javni poziv Šema malih grantova

Otvoren je poziv Šema malih grantova, koji finansira Evropska unija kroz pilot-projekat Europe Heritage Hub.

Opšti cilj poziva je da podrži zainteresovane strane u oblasti kulturnog nasljeđa iz susjednih zemalja Evropske unije, uključujući zemlje Zapadnog Balkana, te da unaprijedi njihove kapacitete da odgovore zelenoj, digitalnoj i društvenoj transformaciji Evrope.

Šema malih grantova podržaće tri inicijative:

  • Mali projekti — grantovi od 2.000 do 10.000 evra,
  • Srednji projekti — grantovi od 10.000 do 30.000 evra i
  • Veliki projekti — grantovi od 30.000 do 50.000 evra.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 31. mart 2024. godine.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su na linku, a vodič za aplikante možete preuzeti ovdje.

Napomena: Aplikanti iz Republike Srpske treba da  potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva na adresu elektronske pošte fondovieu@meoi.vladars.rs.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci