IzdvajamoStudenti

Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata na Univerzitetu u Kaselu

U okviru Erazmus + programa, raspisan je poziv za razmjenu studenata između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Kaselu, Njemačka.

Dostupne su dvije stipendije za studente Poljoprivrednog fakulteta, prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija, u trajanju od četiri (4) mjeseci, u ljetnjem semestru 2024. Studentima je dostupna stipendija u iznosu od 3.400 evra za troškove života i putne troškove.

Potrebna dokumentacija za prijavu studenata je:

  1. Popunjena prijava – Obrazac 2 (možete preuzeti ovdje);
  2. Biografija – CV;
  3. Potvrda o prosječnoj ocjeni sa prvog i drugog ciklusa studija;
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Više detalja o instituciji domaćinu nalazi se ovdje.

Prijave sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na erasmus@agro.unibl.org ili predati lično na protokol Poljoprivrednog fakulteta (u tom slučaju na naznačenu adresu elektronske pošte poslati isti dan kratku poruku da je prijava predata u pisanoj formi).

Rok za prijavu je 27. decembar 2023. godine.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci