IzdvajamoStudenti

Erazmus+ stipendija za razmjenu studenata na Univerzitetu u Gdanjsku

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci za boravak na Univerzitetu u Gdanjsku (Poljska).

Dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci, u ljetnom semestru akademske 2023/24. godine.

Iznos stipendije:

Ukupan iznos stipendije je 3875 evra. Studentu se 80% sredstava isplaćuje prije početka perioda razmjene, a 20% po okončanju perioda razmjene.

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Banjoj Luci iz oblasti filoloških nauka.

Potrebna dokumentacija (na srpskom jeziku):

  • biografija,
  • motivaciono pismo,
  • potvrda o prosječnoj ocjeni (studenti drugog ciklusa treba da dostave potvrde o prosječnoj ocjeni sa oba ciklusa).

Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na imejl-adresu Nataše Vučenović Gnjato, koordinatorke za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (natasa.vucenovic@flf.unibl.org).

Postupak odabira:

Po završetku konkursa, Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava, te odlučiti o selekciji kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus+ programa.

Konkurs je otvoren sedam (7) dana od datuma objavljivanja na internet stranicama Filološkog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 25. 12. 2023. godine do 12 časova.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci