Grantovi

Javni poziv za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju

Otvoren je Javni poziv za izgradnju kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja, koji se finansira u okviru Erazmus+ programa.

Cilj poziva je da podrži projekte međunarodne saradnje zasnovane na multilateralnim partnerstvima između ustanova iz oblasti visokog obrazovanja. Na ovaj poziv otvoren do 8. februara 2024. godine, do 17 časova, mogu se prijaviti visokoškolske ustanove, a ukupan budžet za Zapadni Balkan iznosi 11.613.668 evra.

Programski vodič je dostupan na linku , a detaljne informacije nalaze se ovdje.

Prijedloge prijava projekata potrebno je potvrditi na adresu fondovieu@meoi.vladars.net.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci