Grantovi

Javni poziv za izgradnju kapaciteta za stručno obrazovanje i obuke

Otvoren je Javni poziv za izgradnju kapaciteta za stručno obrazovanje i obuke, koji se finansira u okviru Erazmus+ programa.

Ciljevi poziva su izgradnja kapaciteta pružalaca stručnog obrazovanja za jačanje saradnje u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, u cilju unapređenja relevantnosti obrazovanja potrebama tržišta rada i usklađivanja sa strategijom razvoja.

Ukupan budžet ovog poziva za Zapadni Balkan iznosi 7.066.939 evra, a prijave su moguće do 29. februara 2024. u 17 časova.

Programski vodič je dostupan na linku , a više informacije se nalazi ovdje.

Prijedloge prijava projekata potrebno je potvrditi na adresu fondovieu@meoi.vladars.net.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci