Događaji

Naučno-stručni skup: Istraživanja u metodikama vaspitno-obrazovnog rada

Katedra za pedagogiju i metodike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci organizuje 2. naučno-stručni skup pod nazivom ISTRAŽIVANJA U METODIKAMA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA: REZULTATI I SPECIFIČNOSTI u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, Društvom pedagoga Republike Srpske, Društvom učitelja Republike Srpske, Udruženjem vaspitača i stručnih saradnika Republike Srpske i Udruženjem radnika u predškolskim ustanovama.

📅 8. decembra 2023. godine
⏰ Početak u 9.30 časova
📍 Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

🌟 Vidimo se na Filozofskom!

Preuzeto sa: Instagram @filozofski_fakultet_banjaluka