GrantoviIzdvajamo

Raspisan konkurs za izbor programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj za 2023. godinu

​Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je danas Konkurs za izbor programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj za 2023. godinu, za šta je budžetom predviđeno 200.000 KM.

Ovim konkursom biće, između ostalog, podržano studentsko organizovanje, međunarodna saradnja, organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta, uključivanje u međunarodne studentske asocijacije, stručni programi, tribine i predavanja, naučno-stručni radovi, projekti i elaborati od interesa za sistem visokoškolskog obrazovanja.

Pored toga, u okviru ovog javnog konkursa podršku će dobiti i studentske sportske i kulturne aktivnosti i edukacija, studentski mediji i ostali projekti koji doprinose unapređenju studentskog rada i organizovanja, studentskog standarda, zastupanju interesa i prava studenata.

Na konkurs se mogu prijaviti studentska predstavnička tijela, studentske organizacije i asocijacije studentskih organizacija.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a više detalja o samom konkursu može se dobiti na broj telefona 051/338-433.

KONKURS za dodjelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova – konkurs ostaje otvoren do 20.11.2023. godine

KONKURS za dodjelu 650 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: uspješni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija)(PRILOG 1)
(PRILOG 5)
(PRILOG 6)
KONKURS za dodjelu 65 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: studenti deficitarnih zanimanja prvog ciklusa studija)(PRILOG 2)(PRILOG 6)
KONKURS za dodjelu 335 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: ostali studenti prvog ciklusa studija)(PRILOG 3)
(PRILOG 6)
KONKURS za dodjelu 15 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: studenti sa invaliditetom prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica)(PRILOG 4)(PRILOG 6)

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje