IzdvajamoOstalo

Poziv za učešće – TRIVENDOOR (Three regions united in adventure outdoors)

“Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” organizacija je civilnog društva osnovana 2006. godine u Banjoj Luci. Kroz edukativne, zagovaračke, istraživačke i razvojne programe, organizacija podstiče zdrave životne vrijednosti mladih, rad sa talentovanima, te građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg, tolerantnijeg i pravednijeg društva.

Program “TRIVENDOOR – Tri regiona ujedinjeni u outdoor aktivnostima” ima za cilj da osposobi 15 mladih ljudi iz regije Banja Luka, Unsko-sanskog kantona i Kantona 10 za pokretanje biznisa iz oblasti outdoor turizma. Kroz tri interaktivna modula u Banjoj Luci, Bihaću i Livnu polaznici će dobiti potrebna znanja i vještine iz oblasti biznis plana i finansijskog menadžmenta, digitalnog marketinga u turizmu i procesa osnivanja firme.

Pored edukativnih modula, polaznici će osmisliti i realizovati javnu kampanju koja ima za cilj promocija outdoor turističkog potencijala regiona, te mapiranje važnijih turističkih destinacija u cilju umrežavanja i uvezivanja postojećih biznisa iz te branše te stvaranje pozitivne klime za pokretanje novih.

Prvi modul zakazan je od 10. do 12. novembra 2023. u Banjoj Luci, a druga dva modula planirana su za mart 2024. u Bihaću i maj 2024. u Livnu.

Link za prijave

Preuzeto sa: Perpetuum mobile