EdukacijaIzdvajamo

Poziv za učešće u onlajn kursu “Mladi u pokretu” (YoMIM eLearning course)

YoMIM online kurs nudi polaznicima priliku da nauče i ojačaju kompetencije u oblasti informisanja i savjetovanja mladih, kao i mobilnosti mladih.

Za završetak kursa je potrebno odvojiti od 4 do 7 sati nedelju, odnosno 30 sati ukupno. Kurs traje od 2. oktobra do 10. novembra, ukupno 6 nedjelja.

Kurs uključuje tri obavezna vebinara, a datumi su sljedeći: 2. oktobar, 16. oktobar i 6. novembar 2023. godine, i sva tri vebinara počinju u 15 časova i traju 90 minuta.

Aktivnosti kursa su kolaborativne, što znači da će polaznici raditi i aktivno komunicirati jedni sa drugima tokom 6 nedelja. Zbog toga je važno da učesnici svake nedelje odvoje vreme za kurs i da napreduju približno istim tempom.

Kurs je predviđen za omladinske radnike, aktiviste koji rade u omladinskim info centrima i drugim prostorima koji okupljaju mlade ljude, kao onima koji rade u omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade koji se bave mobilnošću mladih, i za sve one koji direktno rade sa mladima.

Rok za prijavu je 21. septembar 2023. godine.

Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnOu3ZD8eRM273RdG2E6nXdqQnjR5l8xITGLRBtjjE0im5jw/viewform

Više o samom kursu detaljnije možete pogledati na sljedećem linku: https://cerebra-ngo.com/?p=1696

Preuzeto sa: CEREBRA NGO