DogađajiIzdvajamo

Poziv na konferenciju “Civilno društvo u Republici Srpskoj – izazovi i perspektive”

Poštovane/i koleginice i kolege iz udrženja građana, aktivisti i novinari, pozivamo Vas na Konferenciju pod nazivom Civilno društvo u Republici Srpskoj – izazovi i perspektive“, koja će se održati 22. i 23. septembra, tekuće godine u hotelu Bosna u Banjaulci.

Konferencija ima za cilj da okupi udruženja, aktiviste i medije iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da razgovaramo o stanju u našem društvu, a posebno u našem sektoru, u svjetlu izmjena Krivičnog zakonika i usvajanja Nacrta zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija od strane Vlade RS, kao i sve češćih napada na udruženja i aktiviste i negativne slike civilnog sektora u našem društvu.

Cilj je da kroz ovu dvodnevnu konferenciju definišemo stanje i mogućnosti civilnog sektora, trenutne izazove i prespektivu razvoja, sa konkretnimm koracima u cilju očuvanja civilnog društva i osnovnih vrijednosti za koje se zalažemo, a to su pravo na okupljanje i udruživanje, pravo na slobodu mišljenja i govora, a koje su na udaru donošenjem restriktivnih zakona i kontinuiranog omalovažavanja udruženja i aktivista.

Helsinški parlament građana će snositi troškove puta, smještaja i osvježenja.

Vaša pitanja i prijave vezane za konferenciju možete slati na azolja@hcabl.org

Aleksandar Žolja

Helsinški parlament građana Banjaluka

KONFERENCIJA

CIVILNO DRUŠTVO U REPUBLICI SRPSKOJ – IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Program konferencije

Prvi dan (petak 22.09.2023)

* 16.45 Izjave za medije

17.00 – 17.15 Otvaranje konferencije i uvodno obraćanje organizatora

17.15 – 18.30 Stanje u civilnom sektoru u Republici Srpskoj (plenarno)

 (pandemija, restriktivni zakoni, napadi na udruženja i aktiviste, donatori,     izazovi u lokalnoj zajednici)

Pauza

18.20 – 19.00 Zaključci i pripreme za drugi dan

Drugi dan (subota 23.09.2023)

9.30 – 10.15  Radionica – Šta smijemo govoriti?

(tips and trics  o  tome na koji način da javno komentarišimo događaje da ne budemo osuđeni za klevetu prema novim izmjenama Krivičnog zakonika)

10.20 – 11.00 Mišljenje Venecijanske  komisije o Nacrtu zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija

                     (medjunarodni mehanizmi zaštite)

Puaza

11.30 – 12.30 Mogućnosti i strategija djelovanja (rad u grupama)

                     (umrežavanje, načini saradnje, kampanje, javne rasprave, inicijative, ulične akcije)

12.30 – 13.00 Prezentacija rada u grupama i zaključci konferencije

* 13.00 Izjave za medije

Ručak

Preuzeto sa: mreza-mira.net