IzdvajamoStudenti

Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata – Univerzitet u Kragujevcu

U okviru Erazmus+ programa – Međunarodna kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Univerzitetu u Kragujevcu.

Broj dostupnih stipendija: jedna stipendija za studente iz Bosne i Hercegovine

Trajanje razmjene: jedan semestar

Period realizacije razmjene: Razmjena se mora realizovati u zimskom semestru akademske 2023/24. godine, a semestar počinje 2. oktobra 2023. godine

Ko se može prijaviti: studenti sva tri ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci iz sljedećih oblasti: inženjerstvo i inženjerske nauke, učiteljski studij, jezici

Iznos stipendije:

  • Mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života),
  • Putni troškovi do iznosa od 180,00 evra,
  • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Sva dokumentacija se dostavlja na srpskom jeziku. Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prepis ocjena
4. Motivaciono pismo
5. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)

Za pomoć prilikom izrade ugovora o učenju obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja –  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org
 
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 8. septembra 2023. godine do 14 časova.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu:
https://kg.ac.rs/
•    katalog fakulteta i studijskih programa:
https://www.kg.ac.rs/studijski_programi.php

 •    informacije o vizi, osiguranju i smještaju:
https://en.kg.ac.rs/erasmusplus_mobility.php

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA171. 
2.    Odobrene prijave će biti poslate partnerskom univerzitetu kao nominacije.
3.    Partnerski univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci