Događaji

Revija narodnih nošnji “REST.art”

𝑹𝑲𝑼𝑫 𝑷𝒆𝒍𝒂𝒈𝒊ć 𝑩𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑳𝒖𝒌𝒂 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒖𝒋𝒆 𝒑𝒐 𝒑𝒓𝒗𝒊 𝒑𝒖𝒕 𝑹𝒆𝒗𝒊𝒋𝒖 𝒏𝒂𝒓𝒐𝒅𝒏𝒊𝒉 𝒏𝒐š𝒏𝒋𝒊 𝒑𝒐𝒅 𝒏𝒂𝒛𝒊𝒗𝒐𝒎 𝑹𝑬𝑺𝑻.𝒂𝒓𝒕

👉 𝑷𝒓𝒊𝒋𝒂𝒗𝒆 𝒔𝒖 𝒖 𝒕𝒐𝒌𝒖…

Preuzeto sa: Instagram @rkudpelagic