EdukacijaIzdvajamo

Javni poziv za upis sedme generacije polaznika Škole integriteta

O Školi integriteta

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje Školu Integriteta koja se temelji na konceptu sistema društvenog integriteta koji je razvio Transparency International. Sistem integriteta obuhvata ključne institucije, sektore ili „stubove“ koji doprinose integritetu, transparentnosti i odgovornosti u društvu, a koji počivaju na temeljima koje predstavljaju društvene vrijednosti i svijest građana. Škola kombinuje akademski sa praktičnim pristupom, a njen cilj je razvoj i sticanja znanja i vještina potrebnih mladim aktivistima, budućim liderima za uspješan društveni angažman i djelovanje u javnom interesu na promovisanju i razvijanju kulture integriteta, odgovornosti i transparentnosti.

Polaznici će proći tri trodnevna modula gdje će predavači biti priznati stručnjaci i praktičari sa dugogodišnjim iskustvom, a kako bi se polaznicima omogućilo i direktno učešće u programima unapređenja društvenog integriteta u BiH u okviru programa će izraditi projekat ili javnu politiku na odabranu temu, koje će biti predstavljene na završnom modulu.

Modul I: Politika, država i društvo (avgust/septembar 2023.)

Modul II: Građanin, ljudska prava i slobode (oktobar 2023.)

Modul III : Liderstvo i ekonomija (novembar 2023.)

(Tačan datum i mjesto održavanja modula će biti naknadno određeno. Moduli se održavaju tokom vikenda u periodu petak 17:00 h – nedelja 14:00 h. TI BiH zadržava pravo na izmjenu rasporeda održavanja modula.)

Polaznici

Škola integriteta namijenjena je aktivistima organizacija civilnog društva, novinarima, aktivistima političkih partija, uposlenicima javnog i privatnog sektora, društveno angažovanim ili studentima završnih godina dodiplomskih ili poslije-diplomskih studija koji su uključeni u istraživački rad. Starosna granica polaznika škole je do 35 godina. Ukupan broj polaznika je 25.

Obaveze polaznika

Od polaznika Škole se očekuje da budu izuzetno motivisani za sticanje znanja o temama, da budu posvećeni i aktivno učestvuju u diskusijama i radu, te prisustvo na sva tri modula Škole što predstavlja uslov za izdavanje sertifikata o pohađanju Škole.

Troškovi učešća

Učešće za odabrane polaznike Škole integriteta je besplatno, te troškove smještaja, ishrane i prevoza u potpunosti pokriva Transparency International u BiH uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.

Način prijavljivanja:

Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu skolaintegriteta@ti-bih.org najkasnije do 30.07.2023. g.

Svi prijavljeni kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni najkasnije do 07.08.2023. godine.

Za sva pitanja u vezi sa prijavom slobodno nas kontaktirajte na broj 051/224-520

Preuzeto sa: Transparency International