IzdvajamoStudenti

Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata – Poljoprivredni fakultet za međunarodni razvoj (ISTOM)

U okviru Erazmus + programa raspisuje se poziv za razmjenu studenata između Univerziteta u Banjoj Luci i Poljoprivrednog fakulteta za međunarodni razvoj (ISTOM) iz francuskog grada Anžer.

Dostupna je jedna stipendija za studente Poljoprivrednog fakulteta drugog ciklusa studija, u trajanju od šest mjeseci, u terminu od septembra 2023. do februara 2024. godine. Studentima je dostupna stipendija u iznosu od 5.100 evra za troškove života i putni troškovi u iznosu od 275 evra. 

Potrebna dokumentacija za prijavu studenata je: 

  1. Popunjena prijava – Obrazac 2 (možete preuzeti ovdje); 
  2. Biografija – CV; 
  3. Potvrda o prosječnoj ocjeni sa prvog i drugog ciklusa studija; 
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika. 

Prijave sa pratećom dokumentacijom potrebno je poslati na adresu elektronske pošte erasmus@agro.unibl.org ili predati lično na protokol Poljoprivrednog fakulteta. U slučaju da prijavu predate na protokol Poljoprivrednog fakulteta, potrebno je da na navedenu adresu pošaljete elektronsku poruku da je prijava predata.

Rok za prijavu je 30. juni 2023. godine.

Više detalja o instituciji domaćinu Poljoprivrednom fakultetu za međunarodni razvoj (ISTOM) nalazi se ovdje

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci