Stipendije

Objavljena preliminarna rang-lista studenata drugog i trećeg ciklusa za akademsku 2022/23. godinu

​Na konkurs Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić”, za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog i trećeg ciklusa studija  na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za akademsku 2022/2023. godinu (drugi konkurs) pristigle su ukupno 23 prijave za oba ciklusa studija, od čega je 15 prijava zadovoljilo uslove propisane konkursom.

Studentima drugog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, od ukupno tri prijave, biće dodijeljena jedna godišnja stipendija u iznosu od 5.000,00KM, dok će studentima trećeg ciklusa studija biti dodijeljeno šest godišnjih stipendija, od ukupno 12 prijava, u iznosu od po 10.000,00 KM za tekuću akademsku godinu.

Preliminarnu rang-listu studenata drugog ciklusa studija možete pogledati ovdje

Preliminarnu rang-listu studenata trećeg ciklusa studija možete pogledati ovdje

Svi studenti koji su konkurisali za dodjelu stipendije imaju pravo prigovora Komisiji na preliminarnu rang-listu do 14:00 časova, 27. juna 2023. godine. Prigovori se mogu podnijeti putem email adrese Fonda: fondmilanjelic@mnrvoid.vladars.net.

Detaljnije informacije možete dobiti putem navedene email adrese, kao i na kontakt telefon: 051/338-915.

Pregled bodovanih rezultata studenata drugog ciklusa studija u nauci i umjetnosti možete vidjeti ovdje

Pregled bodovanih rezultata studenata trećeg ciklusa studija u nauci i umjetnosti možete vidjeti ovdje

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo