IzdvajamoOstalo

Poziv za dostavljanje radova za deseti broj časopisa Sui generis

Direkcija za evropske integracije poziva sve autorice i autore koji sa različitih aspekata istražuju i analiziraju proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine da pošalju svoje naučne i stručne radove za deseti broj časopisa Sui generis.

Nadamo se da će jubilarno izdanje naučno-stručnog časopisa Sui generis biti posvećeno statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i potvrdi evropske perspektive Bosne i Hercegovine. Od naših budućih saradnica i saradnika očekujemo da uz poštivanje najviših akademskih standarda daju kvalitetan  doprinos boljem razumijevanju procesa pridruživanja Evropskoj uniji i obaveza koje BiH mora ispuniti u narednom periodu.  

Rok za slanje naučnih i stručnih radova je 30. septembar 2023. godine.

Uputstva za autore možete vidjeti ovdje.

Molimo vas da elektronsku kopiju rada šaljete u MS Word file formatu na mail sui.generis@dei.gov.ba.

Časopis Sui generis je indeksiran u CEEOL i EBSCO bazi.

Preuzeto sa: mreza-mira.net