Edukacija

Besplatan kurs “Razvoj baze podataka – Od ideje do gotove baze”

U današnje doba baze podatka susrećemo u svakodnevnom životu. Bez obzira da li idemo na posao, market, banku ili benzinsku pumpu, baze podatka su svuda oko nas.

Poznavanje rada baza podataka, je jedna od temeljnih vještina za svakog ko želi raditi u IT industriji.

 Šta je kurs “Razvoj baze podataka  – Od ideje do gotove baze”

Tokom kursa „Razvoj baze podataka – Od ideje do gotove baze“, upoznat ćemo Vas sa procesom razvoja baze podataka, na osnovu zahtjeva klijenta. Kurs je namijenjen svima koji žele da nauče da analiziraju, modeliraju i kreiraju baze podataka, njihove objekte i obezbijede integritet podataka.

Šta ćemo naučiti?

  • Naučićete osnovne koncepte relacionih baza podataka,
  • Naučićete kako da samostalno instalirate i konfigurišete SQL Server,
  • Naučićete proces analize, modeliranja i razvoja baze podataka,
  • Naučićete kako da kreirate bazu, tabele, atribute, relacije, ER model,
  • Naučićete kako da napunite bazu sa testnim podacima

 Od ideje do gotove baze podataka, zvuči zanimljivo?

Za više detalja posjetite Bitology – Platforma za ONLINE edukaciju

Preuzeto sa: lonac.pro