Studenti

Izabrano rukovodstvo Studentskog parlamenta

Nikola Šobot, student četvrte godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, novi je predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci.

Na trećoj sjednici Parlamenta, 26. maja 2023. godine, za potpredsjednika izabran je Đorđe Komlenić, student drugog ciklusa studija sa Poljoprivrednog fakulteta.

Sjednici održanoj u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci prisustvovao je i prorektor za materijalne i ljudske resurse prof. dr Dalibor Kesić.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci