Edukacija

Edukacije i radionice o rodnoj ravnopravnosti

Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci organizuje seriju edukacija/radionica posvećenih različitim aspektima rodne ravnopravnosti.

Edukacije i radionice su otvorenog tipa i namijenjene su svim zainteresovanim zaposlenim i studentima Univerziteta u Banjoj Luci.

Edukacija na temu rodne dimenzije u nastavnim sadržajima, uključujući prepoznavanje rodnih predrasuda i stereotipa, održaće se 16. maja 2023. godine od 13 do 15 časova u čitaonici na Filozofskom fakultetu. Edukaciju će održati dr Nataša Vučenović Gnjato sa Filološkog fakulteta. Kratak opis edukacije.

Radionica o rodno zasnovanom nasilju, uključujući seksualno uznemiravanje, održaće se 18. maja 2023. godine u 13 časova na Fakultetu političkih nauka. Radionicu će održati doc. dr Dalibor Savić i Jovana Mlinarević, MA, sa Fakulteta političkih nauka.

Edukacija o uključivanju rodne perspektive u istraživanje biće održana 25. maja 2023. godine u 13 časova u čitaonici na Filozofskom fakultetu. Edukaciju će održati prof. dr Milena Karapetrović sa Filozofskog fakulteta.
Kratak opis edukacije.

Radionica o upotrebi rodno osjetljivog jezika biće održana 29. maja 2023. godine u 13 časova (lokacija će biti naknadno utvrđena). Radionicu će održati prof. dr Danijela Majstorović sa Filološkog fakulteta.

Pozivaju se svi zainteresovani iz reda akademskog i administrativnog osoblja, kao i studenti, da se prijave i uzmu učešće u radionicama. Prijave je moguće izvršiti putem sljedećeg linka najkasnije dan prije održavanja edukacije/radionice.

Inače, edukacije i radionice su planirane kao dio realizacije Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci za period 2022–2026. godina, a organizovane su u okviru projekta „Odgovorno istraživanje i inovacije – rodna ravnopravnostˮ, finansiranog kroz grant Ministarstva civilnih poslova BiH.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci