Edukacija

Završite 5 kurseva i postanite ekspert u stvaranju zanimljivih festivala kulture

Uz Smithsonian Centar za foklor i kulturnu baštinu @smithsonianfolklife i USAID Turizam možete postati ekspert u stvaranju zanimljivih festivala kulture. Završite 5 sveobuhvatnih kurseva na edukativnoj platformi Turizam Academy i preuzmite svoj certifikat!

👉kliknite na link u opisu profila

📌USAID Turizam je u suradnji sa Smithsonian Centrom za folklor i kulturnu baštinu, objavio čak tri nova kursa na temu kreiranja zanimljivih festivala kroz zaštitu i promociju kulturno-historijskog naslijeđa.

🎯Sada možete naučiti više o temama poput angažovanja volontera i lokalne zajednice, osnova za efikasno prikupljanje finansijskih sredstava i evaluacije festivala. Svi kursevi su besplatni, kratki i završetkom svakog kursa dobivate certifikat na svoje ime i prezime!

❗👨‍🏫 With the Smithsonian Center for Folklore and Cultural Heritage @smithsonianfolklife and USAID Turizam, you can become an expert in creating engaging cultural festivals. Complete 5 comprehensive courses on the Turizam Academy educational platform and download your certificate!

👉click the link in profile description

📌USAID Turizam, in cooperation with the Smithsonian Center for Folklore and Cultural Heritage – Smithsonian Folklife, published three new courses on the topic of creating engaging festivals through the protection and promotion of cultural and historical heritage.

🎯Now you can learn more about topics such as engaging volunteers and the local community, the basics of effective fundraising and festival evaluation. All courses are free, short and at the end of each course, you get a certificate with your name and surname!

Preuzeto sa: mreza-mira.net