Događaji

Vrednovanje kvaliteta univerzitetske nastave

Stručno usavršavanje nastavnog osoblja

U sklopu internog stručnog usavršavanja nastavnog osoblja Filozofskog Fakulteta, u srijedu 29.03.2023. godine u 12 časova (amfiteatar 203) održaće se predavanje i radionica na temu Vrednovanje kvaliteta univerzitetske nastave.

S obzirom na složenu i višeslojnu prirodu nastave i učenja na univerzitetskom nivou, posebno u vezi sa vrednovanjem kvaliteta nastave, vode se polemike u naučnoj i stručnoj javnosti o više otvorenih pitanja koja će biti razmotrena na ovom predavanju: Koje su specifičnosti univerzitetske nastave u savremenom kontekstu? Koja su ključna obilježja kvalitetne univerzitetske nastave? Koja je svrha, te koji su načini i postupci vrednovanja kvaliteta nastave? Koje su vrijednosti kvantitativnih i kvalitativnih postupaka vrednovanja kvaliteta nastave i zašto ih kombinovati? Kako kontinuirano unapređivati nastavni proces na bazi rezultata vrednovanja njenog kvaliteta?

Navedena pitanja sagledaće se iz perspektive nastavnika/saradnika i studenata.

Predavanje i radionicu održaće dr Dragan Partalo, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Važno!

Podsjećamo vas da smo, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci u obavezi da se, između ostalog, i kontinuirano stručno usavršavamo.

Preuzeto sa: Filozofski fakultet