IzdvajamoStipendije

Google stipendije za studente sa invaliditetom

Obavještavamo vas da je u toku prijava za Google stipendije za studente sa invaliditetom.

📑Stipendija je namenjena studentima sa invaliditetom koji studiraju računarstvo, računarsko inženjerstvo, informatiku ili srodnu tehničku oblast na univerzitetu bilo gdje u Evropi.

🔗Više informacija o ovoj stipendiji možete saznati na linku (Bio): https://tinyurl.com/3vjj9hbp

Preuzeto sa: Instagram @euroguidanceeuropassmontenegro