Ostalo

Javni poziv za stručnjaka/mentora u okviru Programa razvoja kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti financijske održivosti

Udruženje Mreža za izgradnju mira, sa sjedištem u Sarajevu, na adresi Marka Marulića 2, na osnovu ukazane potrebe raspisuje Javni poziv za potrebe angažovanja stručnjka_inje ili mentora_ice  za potrebe Programa razvoja kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti financijske održivosti.

Trajanje programa je mart – septembar 2023. godina

Program razvoja kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti financijske održivosti sadrži dva modula:

Modul 1: Namicanje sredstava od građana: razvoj, provedba i evaluacija filantropskih kampanja u lokalnim zajednicama (mart – avgust 2023. godine)

Modul 2: Namicanje sredstava od kompanija: razvoj, provedba i evaluacija filantropskih kampanja u lokalnim zajednicama (april – septembar 2023. godine)

Opis poslova i broj angažovanih osoba:

 1. Stručnjak_inja iz oblasti namicanja sredstava od građana: razvoj, provedba i evaluacija filantropskih kampanja u lokalnim zajednicama, 1 osoba

Period angažmana: mart – avgust 2023. godine

Zadaci:

 • Razvoj programa edukacije/mentorstva u skladu sa uputama
 • Priprema programa i materijala za radionicu u skladu sa uputama
 • Podrška koordinatorici u organizaciji programa edukacije i radionice
 • Provedba radionice
 • Priprema sadržaja za interaktivnu web stranica o finansijskoj održivosti OCD – u skladu sa uputama
 • Provedba mentorstva
 • Priprema redovnih izvještaja o radu organizacija
 • Dostaviti prijedlog stručnjaka/praktičara za webinare
 • Provedba evaluacije programa edukacije/mentorstva
 • Priprema izvještaja programa edukacije/mentorstva.

Pristup radu:

 • Stručnjak_inja će biti u konstantnoj komunikaciji s voditeljicom istraživanja povodom provedbe istraživanja,
 • Stručnjak_inja obavezni su da se pridržavaju dogovora, rokova, te da zadatke provode profesionalno, s integritetom poštujući ostale uključene u aktivnosti.

Potrebno iskustvo, znanje i vještine:

 • Najmanje 8 godina primijenjenog iskustva u navedenoj oblasti
 • Odlično poznavanje i ranije iskustvo u dizajnu i provedbi crowdfunding kampanja, te poznavanje korištenja online alata za donacije
 • Poželjno iskustvo prikupljanja sredstava iz dijaspore
 • 3 godine iskustva u dizajnu i provedbi edukativnih programa
 • Primjena metoda učenja kroz rad (learning by doing) kao i interaktivnih metoda i vizualnih i dr. materijala u realizaciji obuka;
 • Iskustvo rada u i sa organizacijama civilnog društva;
 • Izvrsne vještine pisane i verbalne komunikacije
 • Poštivanje vremenskih okvira i izvršavanje zadataka u zadatim rokovima.
 • Stručnjak_inja iz oblasti namicanja sredstava od kompanija: razvoj, provedba i evaluacija filantropskih kampanja u lokalnim zajednicama, 1 osoba

Period angažmana: april – avgust 2023. godine

Zadaci:

 • Razvoj programa edukacije/mentorstva u skladu sa uputama
 • Priprema programa i materijala za radionicu u skladu sa uputama
 • Podrška koordinatorici u organizaciji programa edukacije i radionice
 • Provedba radionice
 • Priprema sadržaja za interaktivnu web stranica o finansijskoj održivosti OCD – u skladu sa uputama
 • Provedba mentorstva
 • Priprema redovnih izvještaja o radu organizacija
 • Dostaviti prijedlog stručnjaka/praktičara za webinare
 • Provedba evaluacije programa edukacije/mentorstva
 • Priprema izvještaja programa edukacije/mentorstva.

Pristup radu:

 • Stručnjak_inja će biti u konstantnoj komunikaciji s voditeljicom istraživanja povodom provedbe istraživanja,
 • Stručnjak_inja obavezni su da se pridržavaju dogovora, rokova, te da zadatke provode profesionalno, s integritetom poštujući ostale uključene u aktivnosti.

Potrebno iskustvo, znanje i vještine:

 • Najmanje 8 godina primijenjenog iskustva u navedenoj oblasti
 • Odlično poznavanje i ranije iskustvo u dizajnu i provedbi online alata za donacije
 • Poželjno iskustvo prikupljanja sredstava iz dijaspore
 • 3 godine iskustva u dizajnu i provedbi edukativnih programa
 • Primjena metoda učenja kroz rad (learning by doing) kao i interaktivnih metoda i vizualnih i dr. materijala u realizaciji obuka;
 • Iskustvo rada u i sa organizacijama civilnog društva;
 • Izvrsne vještine pisane i verbalne komunikacije
 • Poštivanje vremenskih okvira i izvršavanje zadataka u zadatim rokovima.

Autorska prava

Sadržaj podataka dobijenih tokom angažmana je podložan zaštiti i vlasništvo je Udruženja mreže za izgradnju mira, te se ne smije, ni u cijelosti ni u fragmentima, koristiti na trećim stranama bez saglasnosti vlasnika. Upotreba podataka je moguća i opravdana samo u okviru aktivnosti projekta koji se realizuje. 

Ključne kompetencije i osobine:

 • Dijeljenje vrijednosti Mreže za izgradnju mira;
 • Prilagodljivost i spremnost na rad u timu;
 • Jako izražene organizacijske sposobnosti, odgovornost, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost;
 • Kreativnost i prilagodljivost;
 • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom;
 • Proaktivan i inovativan pristup radu, strateška orijentiranost i izražena komunikativnost;
 • Odlična organizacija vremena i saradnja sa kolegama_icama

Način i rok za dostavljanje prijave

Svi zainteresovani aplikanti za dostavljanje prijava, moraju najkasnije do 18.02.2023. dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Biografiju (CV)
 • Listu referenci

Prijave se dostavljaju putem e- maila na adresu: info@mreza-mira.net

U emailu aplikanti trebaju naglasiti za koju tačno se poziciju prijavljuju.

Za više informacija kontakt osoba je Una Telegrafčić: una.telegrafcic@mreza-mira.net.

Preuzeto sa: mreza-mira.net