DogađajiIzdvajamo

Webinar o informisanju mladih

Konzorcij nevladinih organizacija iz: Luksemburga, Katalonije (Španije), Slovenije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, u okviru regionalnog partnerskog projekta, čiji je glavni koordinator ERYICA (European youth information and consueling agency), pod nazivom: Pioneering youth information services in Western Balkans (Pionirske informativne usluge za mlade na Zapadnom Balkanu) organizuje 21 i 22. februara Webinar o informisanju mladih. Učesnici webinara će se upoznati sa konceptom, principima i uticajem informisanja mladih i razumjeti njihovu relevantnost. Učesnici će naučiti o različitim modelima informisanja mladih, praksama i resursima i razumjeti kako su informacije o mladima ugrađene u nacionalne politike za mlade i rad s mladima.

Ovaj webinar je posebno važan za: članove Vijeća mladih, Savjeta mladih, omladinskih radnika i službenika zaduženih za mlade pri općinama i Gradskim upravama.

NA webinar se možete prijaviti (sa vašim kontakt podacima i kratkim motivacionim pismom (nekoliko rečenica) na sljedće adrese: orctuzla@bih.net.ba i anna.nesladek@eryica.org

Prijaviti se možete najkasnije do petka, 17. februara, kako bi vam mogli poslati link.

Ovaj Projekat je finansiran u okviru Erasmus Youth programa, a trajaće dvije godine.

Program i poziv za webinar u nastavku

program webinar
poziv vebinar

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Preuzeto sa: catbih.ba