EdukacijaIzdvajamo

Trening Vještine upravljanja timom

O treningu Vještine upravljanja timom

Formiranje kvalitetnog tima unutar organizacija civilnog društva, nešto je što danas postaje izazov za mnoge, neovisno od toga, da li govorimo o malim organizacijama čiji je rad fokusiran na nivo lokalne zajednice ili o onim koje rade na širem području. Dakle, male, ali i one veće organizacije, sa značajno većim obimom posla, uspostavljenim programima rada i jasnom strukturom odlučivanja, suočavaju se sa određenim poteškoćama i/ili izazovima u radu.

Razumijevanje članova tima za ciljeve koje organizacija postavlja pred sebe kao i razumijevanje važnosti uloge svakog pojedinca u timu, ključna je u smislu razvoja i napretka organizacije. Da bismo postigli sklad u onome što je organizacijski važno, kao i onome što je važno timu sa kojim radimo potrebno je poznavanje i primjena različitih pristupa u radu sa timom.

Upravljanje timom zahtjeva da imamo razvijene vještine, ali i da poznajemo pristupe u radu sa manjim ili većim grupama ljudi. Vještine upravljanja timom su one vještine, koje bi svi koji vode organizaciju trebali imati, a što je važnije potrebno ih je neprestano usavršavati. Kontinuiran razvoj vještina upravljanja timom je ključni faktor za uspješnost organizacije gdje najveći doprinos daju upravo članovi tima. Ako oni imaju odgovarajuću podršku, dobro uređenu komunikaciju, priliku za profesionalni rast, te prostor u kojem mogu izlagati svoje ideje, onda i njihovo zadovoljstvo raste, a samim tim i organizacija.

Kao i druge vještine i ove se stiču, primjenjuju i usavršavaju. Trening Vještine upravljanja timom, učesnicima će ponuditi nova znanja i vještine u oblasti upravljanja timom, koja proizilaze iz primjera dobre prakse u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Pored teoretskog dijela važan segment same obuke biti će praktična primjena naučenog, a kako bi stečeno znanje od samog početka bilo stavljeno u funkciju.

Ključne teme koje će se obrađivati za vrijeme trajanja treninga su:

  • Upravljanje ljudskim resursima,
  • Važnost timskog rada i razumijevanja uloga u timu,
  • Postavljanje ciljeva i zadataka,
  • Donošenje odluka i hijerarhija interesa.

Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Snaga lokalnog (USAID/LWCDA), Programu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, trening je ograničen na maksimalno 26 osoba. Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci. 

Tehničke informacije:

Trening će se održati u Sarajevu u periodu od 19.1. (12:30 sati) do 21.1.2022. g. (13:30 sati), a mjesto održavanja je Hotel Hills, Butmirska cesta 18. Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, putnih troškova i smještaja za učesnike/ce. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga.

Registrirati se možete OVDJE.

Potvrda o učešću na treningu:

Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizatorica:

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: selma.sljivo@kultbih.org ili na broj telefona 033 778 772.

Preuzeto sa: mladi.org