IzdvajamoStipendije

Prijavite se za međunarodnu stipendiju u Holandiji

Program stipendija Radboud nudi odabranom broju talentovanih potencijalnih studenata izvan zemalja EEA priliku da dobiju stipendiju za nastavak kompletnog magistarskog programa na Univerzitetu Radboud u Holandiji.

OBLAST: Više oblasti

OPIS: Program stipendija Radboud za međunarodne studente nudi Univerzitet Radboud, rimokatolički univerzitet koji finansira država sa jakim istraživačkim fokusom u Nijmegenu, Holandija. Program stipendija Radboud uči se na engleskom jeziku (sa izuzetkom Erasmus Mundus master programa i zajedničkih master programa). Stipendija je djelimična što znači da student plaća godinu u iznosu 2.209€ umjesto 16.000€. Broj stipendija je ograničen na 26.

USLOVI: Da biste se prijavili potrebno je da:

– posjedujete pasoš izvan EU/EEA.

– ispunjavate uslove za dobijanje vize za Holandiju.

– nemate pravo na niže EEA školarine iz drugih razloga.

– imate diplomu stečenu van Holandije, nemate diplome stečene u Holandiji i niste prethodno studirali u Holandiji.

– ako ste u potpunosti primljeni na magistarski program koji se predaje na engleskom jeziku na Univerzitetu počevši od 1. 09. 2023.

– ste primljeni na Univerzitet Radboud kao redovni studenti za tekuću akademsku godinu i program master studija za koji će biti dodijeljena stipendija.

NAČIN PRIJAVE: Možete se prijaviti tako što ćete prilikom prijave za upis na master program u OSIRIS aplikacijskom sistemu koji je dostupan na linku: https://www.ru.nl/en/education/application-and-admission/application-procedure-masters i naznačiti da želite da se prijavite za Radboud stipendiju. Zatim će se od vas tražiti da učitate tri dodatna dokumenta: dva pisma preporuke i biografiju.

ROK ZA PRIJAVU: 28.02.2023.

Detaljnije: https://www.ru.nl/en/education/scholarships/radboud-scholarship-programme

Preuzeto sa: mladiinfo.me