IzdvajamoStipendije

Stipendije Vlade Rumunije za doktorske studije

Vlada Rumunije objavila je program za stipendiranje u akademskoj 2023/2024. godini, a poziv se odnosi i na studente doktorskih studija. 

Između ostalog, dostupne su stipendije iz svih naučnih oblasti, izuzev medicine, dentalne medicine, te farmacije, a nastavu je moguće slušati i na engleskom jeziku.
Prijave se mogu podnijeti od 15. decembra 2022. do 1. marta 2023. godine, a rezultati konkursa biće objavljeni do 15. jula 2023. godine.

Više informacija o ovom programu namijenjenom studentima iz zemalja van EU, a koji se realizuje posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Rumunije, nalazi se u prilogu, kao i na linku.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci