InstitucijeIzdvajamo

Raspisan Javni poziv za dodjelu akreditacija za prisustvo sjednicama Narodne skupštine i sjednicama skupštinskih odbora u 2023. godini

Na osnovu člana 23. stav 1. alineja 14., čl. 47. i 118. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), objavljuje se Javni poziv za dodjelu akreditacija za prisustvo sjednicama Narodne skupštine Republike Srpske i sjednicama odbora Narodne skupštine Republike Srpske u 2023. godini.

Zahtjev za prisustvo sjednicama Narodne skupštine Republike Srpske mogu podnijeti udruženja Republike Srpske koja imaju status udruženja od javnog interesa koja su stekla status u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/01 i 42/05) i Odlukom o dodjeli statusa udruženja od javnog interesa („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.: 100/06, 117/10, 7/16 i 43/21).

Osnovni kriterijum za dodjelu akreditacija je usklađenost između registrovane djelatnosti podnosioca zahtjeva sa nadležnostima odbora čijim sjednicama se traži prisustvo, uz napomenu da je moguće izabrati najviše dva odbora. Spisak skupštinskih odbora sa nadležnostima možete pogledati na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net .

Zahtjev može biti podnijet najkasnije do 30. decembra 2022. godine, do 16 časova, na adresu: 

Narodna skupština Republike Srpske

Odsjek za protokol

Trg jasenovačkih žrtava 1

78000 Banja Luka

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće biti razmatrani.

Odobravanjem prisustva sjednicama Narodne skupštine ili sjednicama odbora, Narodna skupština Republike Srpske ne preuzima nikakvu finansijsku obavezu prema udruženjima kojima će dodijeliti akreditaciju.

Javni poziv možete vidjeti ovdje

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje

Preuzeto sa: narodnaskupstinars.net