Radionica ,,Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornostˮ

Radionica Nikole Vučića ,,Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost” biće održana 9. decembra 2022. od 15 do 18 časova u čitaonici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Ova radionica će dati uvid u definicije maskuliniteta/muškosti, te kroz teorijsku analizu ostvariti raspravu o dominantnim obrascima muškosti koje određuju socijalni i kulturni kontekst, a daće i odgovore na brojna pitanja iz ove tematike.

Radionicu organizuje Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru projekta UNIGEM, a povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci