IzdvajamoStipendije

Novi uslovi, nova generacija, nove stipendije kompanije m:tel

Trinaesti konkurs za m:stipendije ove godine otvoren je 1. decembra!

Kompanija m:tel i ove godine poziva studente elektrotehničkih fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, te Fakulteta elektrotehnike u Tuzli i Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci, da se prijave na konkurs za dodjelu stipendija 13. generacije.

Ove godine, izmijenjeni su i olakšani uslovi za prijavu, te je to još jedan dobar razlog da se studenti navedenih fakulteta odluče za prijavu na ovaj konkurs. Između ostalih izmjena, kao najinteresantnija bi se izdvojila ona koja se odnosi na prosjek ocjena tokom studija. Naime, ova kompanija će i dalje da se vodi kriterijumom najboljeg prosjeka ocjena pri izboru stipendista, ali više ne postoji zadata granica kada je riječ o prosjeku pri prijavljivanju.

Ono što stipendiste očekuje jeste iznos stipendije od 300 KM, što je i do sada bio slučaj, s izmjenom da studenti koji su izabrali smjer telekomunikacija na ETF-u Banja Luka sada imaju pravo na veći iznos – 400 KM mjesečne stipendije. Svakako, stipendije će studenti da primaju sve do kraja prvog ciklusa studija, ukoliko student ne obnovi godinu.

Kao i do sada, svi stipendisti imaju pravo na 30 dana obavljanja stručne prakse u kompaniji, s plaćenim smještajem, te mogućnost zaposlenja u kompaniji nakon sticanja akademskog zvanja.

Rok za podnošenje prijava je do 30.12.2022. godine, a detaljne informacije o konkursu zainteresovani studenti mogu da pronađu na strani mtel.ba/Stipendije, a za dodatne upite studenata tu je i e-mail adresa stipendija@mtel.ba.

Preuzeto sa: mtel.ba