Erazmus+ stipendija za razmjenu studenata na Univerzitetu Šlezija

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci za boravak na Univerzitetu Šlezija u Katovicama u Poljskoj.

Dostupna je jedna (1) stipendija za studente prvog ili drugog ciklusa u trajanju od najmanje tri (3), a najviše pet (5) mjeseci u 2023. godini.

Razmjena se mora realizovati u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine.

Iznos stipendije:
Mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života) i 275 evra (jednokratno) za putne troškove. 
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

Aplikanti: 
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa svih studijskih programa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
 
Potrebna dokumentacija (na srpskom jeziku): 
1. biografija, 
2. motivaciono pismo, 
3. potvrda o prosječnoj ocjeni (studenti drugog ciklusa treba da dostave potvrde o prosječnoj ocjeni sa oba ciklusa),
4. dokaz o poznavanju stranog jezika (minimalno B2 nivo; poželjno je znanje engleskog jezika). 

Prijava:
Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na imejl-adresu Anje Pravuljac, koordinatorke za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (anja.pravuljac@flf.unibl.org).

Postupak odabira:
Po završetku konkursa, Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava, te odlučiti o selekciji kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus+ programa.

Konkurs je otvoren deset (10) dana od datuma objavljivanja na internet stranicama Filološkog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci. Rok za dostavljanje dokumentacije je 2. 12. 2022. godine do 16 časova.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci