Psihološko-psihijatrijska online radionica/edukacija – Kada se frustriram ne mogu da se fokusiram

Ova radionica je za Vas ako želite:

👉🏼otpustiti nakupljeni stres

👉🏼prepoznati najčešće izvore stresa

👉🏼želite promijeniti način reagovanja

👉🏼osvijestiti lična uvjerenja koja povećavaju jačinu 👉🏼stresnih reakcija na svakodnevne male stresore

👉🏼usvojiti tehnike fizičkog i mentalnog opuštanja i emocionalnog i kognitivnog osnaživanja

Kroz radionicu ćemo vam pomoći da osvijestite i naučite:

Šta je stres

Koje su vještine i znanja i kako upravljati sa stresom

Koje tjelesne, emocionalne, kognitivne i bihejvioralne promjene stres izaziva u nama?

Kako mjenjati ustaljene obrasce reagovanja na stres?

Naučićete da prepoznate svoje stresore

Upoznaćete tehnike disanja i relaksacije kojima ćete smanijiti nivo stresa u vašem organizmu

Radionica će se održati u četvrtak, 01. decembra 2022. godine sa početkom u 17h, u trajanju do dva sata preko Zoom-a.

Edukaciju će voditi specijalista psihijatrije i klinički psiholog.

Kotizacija za učešće je 15e/30 KM

Prijaviti se možete putem e-mail: psiholoskaordinacija21@gmail.com

Pozivom na broj telefona: 00387 65 971 071, viber, whatsapp

ETIKETIRANJE Svijest o drugima

Radionica je namjenjena djeci od 9 do 12 godina.

Pošto na svakoj etiketi piše cijena i deklaracija, na našim često piše ovako: lijen/a, ružan/a, nesposoban/a, dosadan/a, nekoristan/a, nisam dovoljno dobar/a, neprihvaćen/a, trebam se sramiti…

Nakon radionice, djeca su u stanju da se postave na tuđe mjesto i

da razumiju kako se drugo dijete osjeća prilikom „etiketiranja“

Radionica se održava 03.12.(subota) u 10h.

Kotizacija 20 KM

  1. Psiho-edukativna radionica Odoljeću pritisku društva

Djeca su često izložena pritisku vršnjaka da urade nešto za šta nisu sigurna da li je to uredu ili da li sama žele. Stoga je veoma važno da nauče kako da se odupru ovakvim pritiscima. S obzirom da je u poslednje vrijeme izrazito zastupljeno vršnjačko nasilje u različitim oblicima, mi smo odlučili da napravimo radionicu, a za koju ste nam potrebni baš VI. Psihološki centar Sirius organizuje Psiho-edukativnu radionicu na temu ,,Odoljeću pritisku društva”. Ova radionica namjenjena je isključivo srednjoškolcima.

Stoga Vas molimo, ako možete proslijediti ovaj e-mail učenicima ili njihovim razrednim starješinama. Bitno je da djelujemo zajedno, kako bi smanjili broj žrtava nasilja.

Na radionici učenici će moći da nauče moguće taktike i korake za odupiranje pritisku vršnjaka, ovladaće vještinama asertivnog ponašanja.
Prijave se mogu poslati putem naše FB I INS stranice, Psihološki centar Sirius, pozivom na broj telefona 065 971 071 ili dolaskom u prostorije centra.
Kotizacija ca učešće je 20 KM.

Datum održavanja radionice je 14.12.2022, u 19h.

Preuzeto sa: mreza-mira.net