Vijesti

Ukoliko niste, ažurirajte aplikaciju: „Građanska patrola“ rješava komunalne probleme

„Građanska patrola“ nadograđena je i poboljšana, te sugerišemo sugrađanima koji imaju instaliranu ovu aplikaciju na mobilnim uređajima, da istu ažuriraju, ukoliko nije podešeno automatsko ažuriranje.

Kako bi nadležne službe mogle adekvatno da postupe po prijavama sugrađana, potrebno je da prijave komunalnih problema putem aplikacije budu što potpunije i jasnije.

-To podrazumijeva da prijava sadrži tačnu lokaciju na kojoj se desio komunalni problem, kao i precizan opis istog – navode u Kancelariji za građane.

Napominju da je nedavno aplikacija poboljšana, odnosno da su dodate kategorije komunalnih problema, te se pored svake nalazi opis, kako bi građani imali uvid kakve vrste komunalnih problema se prijavljuju putem iste.

-Osim toga, omogućeno je da građani koji su poslali prijavu sada dobiju i kratku povratnu informaciju o istoj. S obzirom na to da se potreba dostavljanja iste ocjenjuje u svakom konkretnom slučaju, ukoliko onaj koji nije dobio povratnu informaciju kroz aplikaciju, a želi da zna ishod prijave, informacije može dobiti putem kontakt telefona 051/244-539 ili imejla: gradjani@banjaluka.rs.ba, navođenjem ID prijave (isti je dostupan kroz aplikaciju) – pojasnili su iz Kancelarije za građane.

Pri tome, kako dodaju – potrebno je naglasiti da se prijava nepropisnog parkiranja motornih vozila prijavljuje putem dežurne službe Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, na broj telefona: 051/306-464.

Ovo je neophodno iz razloga što komunalni policajac, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, mora izvršiti neposredno opažanje prekršaja kako bi mogao postupati u skladu sa ovlaštenjima.

Kroz aplikaciju je omogućena i prijava izvođenja građevinskih radova, što podrazumijeva prijavu nelegalnih radova koji su u toku. Građani će, u ovom slučaju, dobiti kratku informaciju da je prijava primljena, a ukoliko žele detaljnije informacije o preduzetim mjerama i radnjama, zbog specifičnosti inspekcijskog postupka, potrebno je da putem Kancelarije za građane podnesu zahtjev za pristup informacijama, u kojem će navesti ID prijave.

Napominjemo da aplikacija nije namjenjena za prijavu već izgrađenih nelegalnih objekata, već se takve prijave eventualno podnose putem protokola u Prijemnoj kancelariji (šalter 1 i 2).

Podsjećamo da je aplikacija „Građanska patrola“ dostupna putem postojećih platformi Play store i App store, potpuno besplatno.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka