IzdvajamoSrednjoškolci

Otvoren peti javni IntervetWB poziv za učeničke prakse u Italiji

IUS Life centar za cjeloživotno učenje vas obavještava da je otvoren peti javni IntervetWB poziv za učeničke prakse u Italiji.

Poziv je otvoren za učenice/učenike srednjih tehničkih/mješovitih škola koje su se registrovale za ovaj projekat! Registraciju škola može izvršiti rukovodstvo škole ili razredni starješina uz sagalsnost direktora škole.

Učenice i učenici koji budu selektirani su obavezni imati saglasnost svoje škole za odlazak na praksu u zemlje EU.

JEDNOMJESEČNA PRAKSA – odredište Italija – 9 učenica/učenika (17+godina)

Rok za prijavu: 11/12/2022

Planirano vrijeme odlaska na praksu je januar 2023!

Link za prijavu: https://intervetwb.net/calls-bosniaherzegovina/#students

IUS Life – Lifelong Learning Center

Intervet Western Balkans

Preuzeto sa: hocu.ba