DogađajiIzdvajamo

Svjetska sedmica obrazovanja u Američkom kutku

Tokom naredne sedmice Američki Kutak Banja Luka će obilježiti svetsku sedmicu obrazovanja i upravo zbog toga smo organizovali slijdeće događaje:

14.11.2022. u 19h ACT BOLD – formalne i neformalne edukacije za sve od 18-35 godina, kao i svi programi razmjena koje nudi United States Embassy to Bosnia and Herzegovina – prijaviti se možete još uvijek za online prisustvo (sva mjesta u Kutku su popunjena).

15.11.2022. Bus stop with the adviser u 14h – prijave su moguće na blekic@educationusa.org

16.11.2022 – IEW debate sa učenicima/cama u 19h,

17.11.2022. – What it is like to study in the USA? u 19h prijave su još uvijek moguće na blekic@educationusa.org

18.11.2022 – Ask the adviser! u 15.

Ukoliko vas zanima bilo koji od ovih događaja, sve informacije možete dobiti slanjem upita na blekic@educationusa.org.

Naš besplatni savetodavni centar je na raspolaganju!

Preuzeto sa: Instagram @amcornerbl