IzdvajamoStipendije

Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija za akademsku 2022/2023. godinu

​Na osnovu člana 106. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 33/14, 66/18 i 84/19), člana 14. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/20), tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/11) i Saglasnosti predsjednika i članova Fonda „Dr Milan Jelić“ na broj i visinu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2022/2023. akademsku godinu, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, r a s p i s u j e

KONKURS za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2022/2023. godini

I Predmet

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) za akademsku 2022/2023. godinu, i to:

a) studentima II ciklusa studija – ukupno 11 (jedanaest) stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM (pethiljadakonvertibilnihmaraka):

 • 2 stipendije studentima tehničkih nauka,
 • 2 stipendije studentima prirodnih nauka,
 • 2 stipendije studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,
 • 2 stipendije studentima poljoprivrednih nauka,
 • 1 stipendija studentima društvenih nauka,
 • 1 stipendija studentima humanističkih nauka i
 • 1 stipendija studentima umjetnosti.

b) studentima III ciklusa studija – ukupno 11 (jedanaest) stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM (desethiljadakonvertibilnihmaraka):

 • 2 stipendija studentima tehničkih nauka,
 • 2 stipendija studentima prirodnih nauka,
 • 2 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,
 • 2 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,
 • 1 stipendija studentima društvenih nauka,
 • 1 stipendija studentima humanističkih nauka i
 • 1 stipendija studentima umjetnosti.

II Opšti uslovi – II ciklus

Student II ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije ako:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) je redovan student jednog od univerziteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,

3) na I i II ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,

4) je na I ciklusu akademskih studija ostvario prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50) ili je I ciklus akademskih studija završio na visokoškolskoj ustanovi rangiranoj do 200. mjesta (uključujući 200. mjesto) na Times Higher Education World University Rankings (THE) i/ili Shanghai Ranking i ostvario prosječnu ocjenu veću od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00),

5) nema više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja konkursa,

6) ima ostvaren najmanje jedan rezultat u nauci i umjetnosti u skladu sa propisanim kriterijumima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu,

7) prvi put upisuje godinu studija za koju konkuriše za dodjelu stipendije.

III Opšti uslovi – III ciklus

Student III ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije ako:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) je redovan student jednog od univerziteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,

3) na II i III ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,

4) je na II ciklusu akademskih studija ostvario prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50) ili je II ciklus akademskih studija završio na visokoškolskoj ustanovi rangiranoj do 200. mjesta (uključujući 200. mjesto) na Times Higher Education World University Rankings (THE) i/ili Shanghai Ranking i ostvario prosječnu ocjenu veću od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00),

5) nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja konkursa,

6) ima ostvaren najmanje jedan rezultat u nauci i umjetnosti u skladu sa kriterijumima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu,

7) prvi put upisuje godinu akademskih studija za koju konkuriše za dodjelu stipendije.

Studenti koji nemaju obavezu polaganja ispita tokom III ciklusa akademskih studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu ne mogu konkurisati za dodjelu stipendije.

IV Kriterijumi

Kriterijumi za vrednovanje prijava za stipendiranje studenata su:

1) ostvareni rezultati u nauci i umjetnosti,

2) rang visokoškolske ustanove na Times Higher Education World University Rankings (THE) i/ili Shanghai Ranking,

3) prosječna ocjena sa prethodnog ciklusa akademskih studija.

Bodovanje prijava studenata po osnovu navedenih kriterijuma vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

V Potrebna dokumentacija

Dokazi o ispunjavanju opštih uslova Konkursa su:

1) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) potvrda o statusu redovnog studenta II ciklusa, odnosno III ciklusa akademskih studija, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na II ciklusu, odnosno III ciklusu akademskih studija,

3) potvrda nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student završio prethodni ciklus akademskih studija o visini ostvarene prosječne ocjene s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na prethodnom ciklusu akademskih studija,

4) dokaz o ostvarenim rezultatima u nauci i umjetnosti.

Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za studente II i III ciklusa akademskih studija pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti.

Dokaze o ispunjenosti uslova koji se pribavljaju sa univerziteta u Republici Srpskoj pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti.

Dokaze o ispunjenosti uslova koji se pribavljaju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu dostavljaju studenti u elektronskoj formi putem aplikacije.

Dokaze o ispunjavanju uslova o ostvarenim rezultatima u nauci i umjetnosti u skladu sa kriterijumima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu studenti dostavljaju u elektronskoj formi putem aplikacije.

VI – Rok i uslovi za prikupljanje dokumentacije

Dokaze o ispunjavanju uslova koji se pribavljaju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu ne mogu biti stariji od tri mjeseca od dana objave konkursa.

Uz dokaze koji se dostavljaju na stranom jeziku dostavlja se ovjeren prevod dokumenta na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj.

Studenti koji ostvare pravo na stipendiju, prije potpisivanja ugovora dostavljaju dokaze o ispunjavanju uslova u orginalu, osim onih dokumenata koje Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

VII Način i rok podnošenja prijave

Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se podnosi elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na internet stranici Ministarstva i Fonda.

Konkurs je otvoren do 17.11.2022. godine

Link za prijavu na konkurs: https://eprijava.vladars.net/login

Korisnička dokumentacija

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu

Formula za izračunavanje ekvivalentnih ocjena

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo