IzdvajamoOstalo

Američki kutak Banja Luka: Poziv za učešće u debatnom klubu

American Corner Banja Luka team!

Od novembra mjeseca, našim srednjoškolcima/kama će biti omogućeno da postanu članovi našeg debatnog kluba, kao i to da učestvuju na edukacijama.

Cilj debatnog kluba ACBL-a je da razvije kritičko mišljenje među đacima, kao i kulturu dijaloga.

Akademske debate koje će se odvijati su zapravo argumentovane rasprave između dve suparničke strane na određenu temu.

Kroz debatni klub, đaci će imati priliku da se nauče formiranju argumenata zasnovanih na logici i činjenicama, ali i da kasnije analitički i argumentovano pristupe svakodnevnim situacijama, kao i prilikom prezentovanja svojih ideja na koncizan, ubedljiv i logički način!

Prijave će biti otvorene do 31.10.2022.

Prijave se vrše putem google forme: https://forms.gle/zjC5XDA2Pd6oiXNf8

Vidimo se u ACBL!

Preuzeto sa: Instagram @amcornerbl