Trening: Pravne i organizacijske strukture

U okviru trodnevnog treninga o temi Pravne i organizacijske strukture, učesnici/e će imati priliku unaprijediti svoja znanja i upoznati se sa zakonskom regulativom u Bosni i Hercegovini, koja definira način osnivanja i funkcioniranja organizacije.

Neke od tema koje će trening obuhvatiti su: civilno društvo, zakonska regulativa za rad udruženja i fondaciju BiH, upravljačke strukture, određivanje organizacijskih prioriteta, izrada općih akata organizacije i slično.

Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Snaga lokalnog (USAID/LWCDA), Programu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini.

Trening će se održati u Sarajevu u periodu od 7.11. (12:30 sati) do 9.11.2022. g. (13:30 sati).

Više informacija i link za prijavu možete pronaći na: mladi.org

Preuzeto sa: Instagram @institut_kult