Ostalo

Tematska rasprava o obrazovanju o zdravim životnim stilovima održana u okviru Sedmice održivog razvoja u BiH

Tematska rasprava pod nazivom „Obrazovanje o zdravim životnim stilovima“, koje omogućava mladima da štite i da se zalažu za svoje zdravlje, blagostanje i dostojanstvo, održana je 14. oktobra u Banjoj Luci.

Tematske rasprave koje organizira UNFPA imaju za cilj ukazati na potrebu za obrazovanjem o zdravim životnim stilovima na institucionalnom nivou u BiH, o kojem govore predstavnici entitetskih ministarstava obrazovanja, zdravstveni radnici, roditelji, nastavnici, predstavnici nevladinog sektora, kao i mladi.

„Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je opredijeljeno da integrira teme o zdravlju mladih u formalno obrazovanje, u redovan nastavno-obrazovni proces na nivou Federacije BiH, u saradnji sa stručnjacima iz oblasti zdravstva, kantonalnim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima te uz podršku UNFPA. Ovakvo obrazovanje će pružiti pravovremene i neophodne informacije bitne za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja mladih ljudi te im pomoći da dosegnu fizičku, intelektualnu i emocionalnu zrelost i da se opredijele za ispravne životne izbore“, izjavila je Nadija Bandić, pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i nauke.

„Cilj osnovnog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj koji je definisan Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, pored ostalog, je podsticanje cjelovitog i harmoničnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima kroz sticanje funkcionalnih znanja u procesu cjelozivotnog ucenja. Veoma je važno da se učenici u osnovnim školama edukuju o zdravim životnim stilovima,” izjavila je Enea Hotić, načelnica Odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske

Obrazovanje o zdravim životnim stilovima je najvažnije za unapređenje realizacije ciljeva održivog razvoja u BiH. To je preduvjet za ostvarivanje potpune tjelesne autonomije koji podrazumijeva ne samo pravo na donošenje vlastitih odluka o svom tijelu, nego i informacije za donošenje takvih odluka na smislen način.

„Ovo obrazovanje se zasniva na načelima ljudskih prava, ono unapređuje rodnu ravnopravnost te prava i osnaživanje mladih i zato je događaj UNFPA povodom obilježavanja Sedmice održivog razvoja stavio naglasak na doprinos ostvarivanju cilja održivog razvoja 4 i obrazovanju o zdravim životnim stilovima. UNFPA, zajedno s ministarstvima obrazovanja u oba entiteta, radi na provedbi obrazovanja o zdravim stilovima života primjerenog dobi, koje zadovoljava međunarodno usaglašene standarde”, izjavio je John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u BiH.

Zaključci tematskih rasprava poslužit će za usklađivanje obrazovanja o zdravim životnim stilovima s potrebama učenika u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Izvor: Saopštenje