IzdvajamoStudenti

Erazmus+ stipendija za razmjenu studenata na Univerzitetu u Poatjeu

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci za boravak na Univerzitetu u Poatjeu u Francuskoj.

Dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci, od januara do maja 2023.

Razmjena se mora realizovati u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine.

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života) i do 275 evra za putne troškove.
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa svih studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci. Univerzitet u Poatjeu u ovom pozivu prednost daje studentima filoloških nauka, fundamentalnih i primijenjenih nauka, te prava i ekonomije.

Potrebna dokumentacija (na srpskom jeziku):

  1. Biografija,
  2. Motivaciono pismo,
  3. Potvrda o prosječnoj ocjeni (studenti drugog ciklusa treba da dostave potvrde o prosječnoj ocjeni sa oba ciklusa),
  4. Dokaz o poznavanju francuskog jezika (minimalno B2 nivo).

Prijava:

Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na imejl-adresu Anje Pravuljac, koordinatorke za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (anja.pravuljac@flf.unibl.org).

Postupak odabira:

Po završetku konkursa, Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava, te odlučiti o selekciji kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus+ programa.

Konkurs je otvoren deset (10) dana od datuma objavljivanja na internet stranicama Filološkog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci. Rok za dostavljanje dokumentacije je 12. 10. 2022. godine do 16 časova.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci