Konkursi

Konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u 2022. godini.

Pravo prijave na konkurs imaju naučnoistraživačke organizacije i naučna udruženja upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi pri Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Naučnoistraživačka organizacija/naučno udruženje može dobiti finansijsku podršku Ministarstva jednom godišnje za održavanje naučnog skupa iz određene naučne oblasti, a maksimalno dva puta iz različitih užih naučnih oblasti.

Ministarstvo sufinansira:

  • troškove obezbjeđivanja prostora,
  • troškove štampanja pozivnih materijala i programa,
  • troškove obezbjeđenja recenzenata,
  • troškove smještaja i putne troškove za predavače po pozivu,
  • troškove objavljivanja radova sa naučnog skupa u zborniku radova/zborniku apstrakata, odnosno odgovarajućem časopisu.

Ministarstvo ne sufinansira troškove ugostiteljskih usluga.

Dokumentaciju za konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u 2022. godini dostaviti najkasnije do 20. oktobra 2022. godine.

Prilozi:

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci